Kontrollutvalget er kommunestyrets viktigste verktøy for å føre kontroll med egen virksomhet. Kontrollutvalget og revisjonen er redskapene som benyttes for å kontrollere at administrasjonens virksomhet og aktiviteter er i tråd med de reglene, målene og føringene som er gitt.

Hvis du har en sak som du mener kontrollutvalget eller revisjonen bør se nærmere på, har du følgende muligheter for kontakt:

Glåmdal sekretariat IKS
Mail: torgunm.bakken@gs-iks.no
Telefon: 977 36 379

Hedmark Revisjon IKS
Mail: post@hedmark-revisjon.no
Telefon: 624 35 800

Kontrollutvalgene, se nedenfor, hvor leder av kontrollutvalget i de aktuelle kommunene er oppgitt. Hvem som for øvrig er med i kontrollutvalgene, finner du under fanen «Kontrollutvalgene».

 

Eidskog: Viggo Fossheim
Mail:
Telefon:

Grue: Stein Bruno Langeland
Mail:
Telefon:

Kongsvinger: Alf Tore Pedersen
Mail: Alf Tore Pedersen
Telefon:

Nord-Odal: Rune Andersen
Mail:
Telefon:

Sør-Odal: Ole Sverre Spigseth
Mail: 
Telefon:

Våler: Geir Thomas Finstad
Mail: 
Telefon:

Åsnes: Aud Rensmoen
Mail:
Telefon: