Kontrollutvalget er kommunestyrets viktigste verktøy for å føre kontroll med egen virksomhet. Kontrollutvalget og revisjonen er redskapene som benyttes for å kontrollere at administrasjonens virksomhet og aktiviteter er i tråd med de reglene, målene og føringene som er gitt.

Hvis du har en sak som du mener kontrollutvalget eller revisjonen bør se nærmere på, har du følgende muligheter for kontakt:

Glåmdal sekretariat IKS
Mail: torgunm.bakken@gs-iks.no
Telefon: 977 36 379

Hedmark Revisjon IKS
Mail: post@hedmark-revisjon.no
Telefon: 624 35 800

Kontrollutvalgene, se nedenfor, hvor leder av kontrollutvalget i de aktuelle kommunene er oppgitt. Hvem som for øvrig er med i kontrollutvalgene, finner du under fanen «Kontrollutvalgene».

 

Eidskog: Sidsel Mobrenna
Mail: sidsel.mobrenna@folkevalgt.eidskog.no
Telefon: 916 41 142

Grue: Ragnar Nyman
Mail: nymanragnar@gmail.com
Telefon: 971 90 939

Kongsvinger: Øystein Østgaard
Mail: oystein.ostgaard@kongsvinger.kommune.no
Telefon: 951 55 701

Nord-Odal: Ole Theodor Holth
Mail: ole-theodor.holth@kartverket.no
Telefon: 480 08 746

Sør-Odal: Anne-Mette Øvrum
Mail: anne@ovrum.no
Telefon: 918 48 551

Våler: Hans Johan Finne
Mail: finnskogentaichi@hotmail.com
Telefon: 915 95 545

Åsnes: Arne Granvoll
Mail: arne.granvoll@folkevalgt.asnes.no
Telefon: 959 29 502