Organisering

Glåmdal sekretariat IKS har følgende styreorganer:
 
Representantskapet
7 medlemmer, består av lederne av kontrollutvalgene. For perioden 2015-2019 er dette:
 
Leder: Øystein Østgaard (Kongsvinger kommune)
Nestleder: Anne Mette Øvrum (Sør-Odal kommune)
Medlem: Sidsel Mobrenna (Eidskog kommune)
Medlem: Ragnar Nyman (Grue kommune)
Medlem: Ole Theodor Holth (Nord-Odal kommune)
Medlem: Hans Johan Finne (Våler kommune)
Medlem: Arne Granvoll (Åsnes kommune)
  
Kontrollutvalgenes nestledere er varamedlemmer til representantskapet.

Styret 
3 medlemmer, bestående av: 
Leder: Ivar Arnesen
Tlf. 62 42 34 83 / 908 80 292
ivar-ar@online.no

Nestleder: Per O Stenslet
Styremedlem: Berit Lund
 
Daglig leder
Torgun M. Bakken
Tlf. 977 36 379
torgunm.bakken@gs-iks.no