Organisering

Glåmdal sekretariat IKS har følgende styreorganer:

Representantskapet
7 medlemmer, består av lederne av kontrollutvalgene. For perioden 2019-2023 er dette:

Leder: Ole Sverre Spigseth (Sør-Odal kommune)
Nestleder: Aud Rensmoen (Åsnes kommune)
Medlem: Viggo Fossheim (Eidskog kommune)
Medlem: Stein Bruno Langeland (Grue kommune)
Medlem:  Alf-Tore Pedersen (Kongsvinger kommune)
Medlem: Rune Rydland Andersen (Nord-Odal kommune)
Medlem: Geir Thomas Finstad (Våler kommune)

Kontrollutvalgenes nestledere er varamedlemmer til representantskapet.

Styret 
3 medlemmer, bestående av: 
Leder: Ivar Arnesen
Tlf. 62 42 34 83 / 908 80 292
ivar-ar@online.no

Nestleder: Per O Stenslet
Styremedlem: Berit Lund
 
Daglig leder
Anne Haug
Tlf. 92 81 79 25
anne.haug@gs-iks.no