Kontrollutvalget er kommunestyrets viktigste verktøy for å føre kontroll med egen virksomhet. Kontrollutvalget og revisjonen er redskapene som benyttes for å kontrollere at administrasjonens virksomhet og aktiviteter er i tråd med de reglene, målene og føringene som er gitt.
 
Hvis du har en sak som du mener kontrollutvalget eller revisjonen bør se nærmere på, har du følgende muligheter for kontakt:
 

Glåmdal sekretariat IKS

Hedmark Revisjon IKS

Kontrollutvalgene, se nedenfor, hvor leder av kontrollutvalget i de aktuelle kommunene er oppgitt. Hvem som for øvrig er med i kontrollutvalgene, finner du under fanen "Kontrollutvalgene".

Eidskog: Sidsel Mobrenna

Grue: Ragnar Nyman

Kongsvinger: Øystein Østgaard

Nord-Odal: Ole Theodor Holth

Sør-Odal: Anne-Mette Øvrum

Våler:  Hans Johan Finne

Åsnes: Arne Granvoll