Eiere
Eidskog kommune
Grue kommune
Kongsvinger kommune
Nord-Odal kommune
Sør-Odal kommune
Våler kommune
Åsnes kommune
 
Øvrige nyttige linker
Hedmark Revisjon IKS
Norges Kommunerevisorforbund
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Lovdata
Regjeringen
Kontrollutvalgsboken