Kommuneloven

Forskrift om kontrollutvalg

Forskrift om revisjon

Forvaltningsloven

Offentleglova