Glåmdal sekretariat IKS har følgende styreorganer:
 
Representantskapet
7 medlemmer, består av lederne av kontrollutvalgene. For perioden 2015-2019 er dette:
 
leder: Øystein Østgaard (Kongsvinger kommune)
nestleder: Anne Mette Øvrum (Sør-Odal kommune)
medlem: Sidsel Mobrenna (Eidskog kommune)
medlem: Ragnar Nyman (Grue kommune)
medlem: Ole Theodor Holth (Nord-Odal kommune)
medlem: Hans Johan Finne (Våler kommune)
medlem: Arne Granvoll (Åsnes kommune)
 
Kontrollutvalgenes nestledere er varamedlemmer til representantskapet.
 
Styret
3 medlemmer, bestående av:
leder: Ivar Arnesen
nestleder: Per O Stenslet
styremedlem: Berit Lund
 
Daglig leder
Torgun M. Bakken